O autorce

Autorka Agnieszka Krzemińska

Agnieszka Krzemińska jest dziennikarką naukową tygodnika POLITYKA, związaną też od lat z miesięcznikiem „Wiedza i Życie”. Z wykształcenia jest archeologiem śródziemnomorskim dlatego najchętniej pisze o kulturze, wydarzeniach i zjawiskach z przeszłości w kontekście ich wpływu na teraźniejszość. Wskazana przez Ryszarda Kapuścińskiego na stypendystkę Alfred Toepfer Stiftung, spędziła dwa lata na Wolnym Uniwersytecie (Freie Universitat) w Berlinie. Jest autorką książek „Miłość w starożytnym Egipcie” i „Dawniej ludzie żyli w brudzie”.