O autorce

Anna Wolff-Powęska

Profesor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich, w latach 1990–2004 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Europejską Nagrodą Obywatelską oraz Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego  i Nagrodą KLIO za książkę Pamięć – Brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010).