O autorze

Włodzimierz Łęcki

Doktor nauk technicznych, wojewoda poznański, senator V kadencji, krajoznawca