O autorze

Autor Thomas R. Martin

Amerykański historyk, specjalista w dziedzinie historii świata grecko-rzymskiego. Obecnie piastuje katedrę na Wydziale Klasycznym Kolegium Świętego Krzyża w Worcester, Massachussets, gdzie prowadzi zajęcia z historii demokracji ateńskiej, hellenizmu i imperium rzymskiego.