O autorze

Autor Marek Rezler

Absolwent UAM (doktorat na Uniwersytecie Warszawskim) zajmuje się dziejami Wielkopolski –  i Polski – w XIX i XX wieku. Szczególnie bliskie są mu zagadnienia związane z historią wojskowości, dziejami pracy organicznej i historii sztuki. Do tematyki tej stara się podejść w sposób odmienny od tradycyjnego, z uwzględnieniem nowych źródeł, punktów widzenia i wielokierunkowo. W tym kierunku prowadzi też działalność popularyzatorską, publikując teksty w prasie (m.in. stały felieton w „Monitorze Wielkopolskim”), wygłaszając otwarte wykłady i prelekcje na obszarze całej Wielkopolski, występując przed mikrofonami radia i kamerami telewizji. W 2019 roku wyróżniony honorowym tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania.
W dorobku ma około 20 książek  związanych z dziejami Wielkopolski, biografii wybitnych postaci, m.in. Hipolita Cegielskiego, Emilii Sczanieckiej, Hipolita Cegielskiego i generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Wiele jego publikacji dotyczy Powstania Wielkopolskiego z lat 1918-1919. W 2016 roku opublikował zarys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego („Fredry 8”), a w 2018 – książkę „Polska niepodległość 1918”, przedstawiającą w nowym świetle realia powrotu Rzeczypospolitej na mapę Europy po 123 latach niewoli.

Książki autorstwa Marek Rezler

9,90 zł 42,90 zł

37,43 zł 49,90 zł