O autorze

Maciej Forycki

Polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Książki tego autora