O autorze

Autor Jerzy Strzelczyk

Urodzony w 1941 roku. Profesor nauk humanistycznych, historyk-mediewista, członek Polskiej Akademii Nauk. Od początku kariery naukowej związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1991-1996 był dyrektorem Instytutu Historii UAM. Uhonorowany Nagrodą Fundacji Nauki Polskiej za rok 2009 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. W 2012 roku został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie. Autor kilkudziesięciu cenionych prac naukowych i publikacji, tłumaczonych na języki obce.

Książki autorstwa Jerzy Strzelczyk

27,68 zł 36,90 zł