O autorce

Autorka Agnieszka Teterycz-Puzio

Dr hab., absolwentka UMCS w Lublinie, obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień prawno-politycznych okresu rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich oraz badań dotyczących różnych aspektów życia codziennego w średniowieczu. Szczególnie interesują Ją  kwestie związane z  działalnością ludzi średniowiecza, ich mentalnością, sposobem postrzegania świata, zarówno w odniesieniu do książąt i księżnych okresu rozbicia dzielnicowego, jak i przedstawicieli takich grup jak rycerska czy mieszczańska.
W jej dorobku naukowym znajdują się liczne artykuły oraz biografie książąt i księżnych z dynastii Piastów, a także np. prace pokazujące realizację wielkich europejskich idei na ziemiach polskich ( Polscy krzyżowcy. Fascynująca historia wypraw Polaków do Ziemi Świętej, Poznań 2017); czy też wydarzenia związane z burzliwymi zmianami (Zamachy na Piastów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2019).

Książki autorstwa Agnieszka Teterycz-Puzio