O autorze

Jarosław Nikodem

Profesor nadzwyczajny UAM, historyk-mediewista specjalizujący się w zakresie stosunków Polski i Litwy w późnym średniowieczu, dynastii jagiellońskiej i husytyzmu. W 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy  Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, a w 2019 tytuł naukowy profesora. Oprócz szeregu prac naukowych autor biografii Jadwigi (2009) oraz Witolda (2013).

Książki tego autora