Aktualności
Regulamin konkursu
15.01.2022

Regulamin konkursu "Weekend w PRL-u"

REGULAMIN KONKURSU „Weekend w PRL-u”

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie.

2. Konkurs „Weekend w PRL-U” trwa od 15.01.2022 r. do 16.01.2022 r. (g. 23.59).

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Wydawnictwa Poznańskiego odpowiedzi na pytanie:

Jakie przedmioty z PRL-u budzą Twoje pozytywne skojarzenia i dlaczego?

Nagrodę główną zdobywa osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi, a nagrody pocieszania zdobywają dwie osoby, których odpowiedzi zostaną wyróżnione.

4. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba dorosła, tj. osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Nagrodą główną w konkursie są: książka „Gierek. Człowiek z węgla” Piotra Gajdzińskiego, dwa magnesy z modelami Polskiego Fiata, dwa bilety do Muzeum Życia w PRL i poczęstunek w muzealnej kawiarni. Nagrodą pocieszenia jest egzemplarz książki „Gierek. Człowiek z węgla” i dwa magnesy z Fiatem.

6. Organizator konkursu wyłoni zwycięzców do dnia 17.01.2022 r.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Wydawnictwa Poznańskiego w komentarzu pod postem konkursowym, a zwycięzcy, jeśli możliwości techniczne Facebooka na to pozwolą, zostaną w nim oznaczeni.

8. Osoby nagrodzone zobowiązują się do przesłania adresu wysyłki i numeru telefonu dla kuriera w wiadomości prywatnej na profil facebookowy Wydawnictwa Poznańskiego w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

9. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzcy jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to niezbędna do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

10. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

11. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane: a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, b) w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.

12. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

13. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

15. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:

  • imię i nazwisko,
  • nazwa profilu facebookowego Uczestnika,

16. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:

  • adres do korespondencji (do wysyłki nagrody).

17. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora, firma kurierska. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagram i Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a same platformy wykorzystują typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

18. Dane Zwycięzców mogą zostać opublikowane na stronach internetowych Administratora danych i profilach facebookowym i instagramowym Wydawnictwa Poznańskiego.

19. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

20. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem Polityka prywatności.

21. Koszt wysyłki nagród ponosi Organizator.

22. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Bestsellery