Aktualności
Nowa książka Tomasza Dostatniego OP
15.09.2023

Nowa książka Tomasza Dostatniego OP

Polecamy Państwa uwadze niezwykłą książkę Tomasza Dostatniego OP „Otwarta brama”. Felietony składające się na książkę ukazywały się m.in. w czasopiśmie PA.RA oraz w „Gazecie Wyborczej”. Zachęcamy do lektury!

Ludzie, miejsca, historia, zdarzenia – tak można określić tematy tekstów zawartych w tym zbiorze. Ale ci ludzie, miejsca, i zdarzenia są dla ojca Tomasza Dostatniego pretekstem do pokazania jego sposobu widzenia i rozumienia świata. Można go określić jako człowieka, który z historii, z wypadków dnia codziennego, a także z praktyki polskiego Kościoła, często dalekiego od tego, jakim chcielibyśmy go widzieć, wydobywa chrześcijaństwo.

Ze Wstępu Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy

 

Tomasz Dostatni OP –dominikanin od trzydziestu pięciu lat. Poznaniak od dawna mieszkający w Lublinie. Prowadzi Fundację „Ponad Granicami”. Publicysta, tłumacz z języka czeskiego, kaznodzieja i rekolekcjonista. Aktywny w dialogu ekumenicznym, z innymi religiami i w dialogu społecznym, także z sąsiadami Polski. Odważnie zabierający głos w debacie publicznej, krytyczny także pod adresem swojego Kościoła, szczególnie gdy wartości ewangeliczne są zastępowane przez wystąpienia polityczne lub gdy dzieje się komuś krzywda. Autor licznych książek, m.in.: Złota 9, Zza bramy klasztoru, Przekraczać mury, rozmów z abp. Henrykiem Muszyńskim, kardynałem Dominikiem Duką, Tomaszem Halikiem, Szewachem Weissem. Uhonorowany lubelską nagrodą „Angelus” jako człowiek kultury medialnej, czeską nagrodą „Gratias Agit” i medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim” przyznanym za zasługi w dziele pojednania między Polakami a Żydami. Prowadzi na YouTube własny kanał – Otwarta Brama.
Fot. Benedykt Malewski OP

 

 

PA.RA – czasopismo wydawane w 2018 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w ramach obchodów 100-lecia niepodległości. Poszczególne numery poświęcone były m.in. historii lubelskiego przemysłu, Józefowi Czechowiczowi, rodzinie Hartwigów, sylwetkom i losom lubelskich kobiet, wielokulturowości miasta, przekształceniom architektury, przedwojennej emigracji, szkołom II Rzeczypospolitej, Zagładzie, codzienności PRL, wolności słowa, historii lubelskiego lipca czy lubelskiej drodze ku niepodległości. Artykuły ilustrowane były archiwalną ikonografią i mapami obrazującymi dzieje miasta. Ukazało się 18 numerów czasopisma. PA.RA kolportowana była za pośrednictwem szkół, uczelni, centrów kultury i bibliotek na terenie całego miasta, w nakładzie od trzech do dziesięciu tysięcy egzemplarzy. Pomysłodawcą i twórcą idei czasopisma jest Tomasz Pietrasiewicz.

 

 

Fotografie: Benedykt Malewski OP

Bestsellery