Aktualności

Regulamin konkursu z pakietem ZROZUM
22.06.2020

Regulamin konkursu z pakietem ZROZUM

REGULAMIN KONKURSU Z PAKIETEM ZROZUM

 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie.
 2. Konkurs z pakietem ZROZUM trwa od 22.06.2020 do 29.06.2020.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na:
 4. a) odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jeśli miałabyś/miałbyś taką możliwość, jakie pytanie zadałabyś/zadałbyś Zygmuntowi Freudowi?”
 5. b) dodaniu swojej odpowiedzi pod postem konkursowym na profilu instagramowym ZROZUM
 6. Nagrodzone zostaną najbardziej pomysłowe odpowiedzi.

Nagrodami w konkursie są:

1 miejsce – pakiet ZROZUM (książka „Czarna owca medycyny. Nieopowiedziana historia psychiatrii” Jeffreya A. Liebermana, torba z logo serii ZROZUM, gumowy antystresowy mózg)

2 miejsce – pakiet ZROZUM (książka „Czarna owca medycyny. Nieopowiedziana historia psychiatrii” Jeffreya A. Liebermana, torba z logo serii ZROZUM, gumowy antystresowy mózg)

3 miejsce – pakiet ZROZUM (książka „Czarna owca medycyny. Nieopowiedziana historia psychiatrii” Jeffreya A. Liebermana, torba z logo serii ZROZUM, gumowy antystresowy mózg)

 1. Organizator konkursu wyłoni trzech nagrodzonych do dnia 01.07.2020.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Instagramie ZROZUM, a zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości.
 3. Laureat zobowiązuje się do przesłania adresu w wiadomości prywatnej na profil instagramowy ZROZUM w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
 6. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:
 7. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
 8. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
 9. w celach marketingowych.
 10. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 11. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego wyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 13. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa profilu instagramowego Uczestnika,
 1. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:
 • adres do korespondencji (wysyłki nagrody).
 1. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
 2. Dane Zwycięzców zostaną opublikowane na stronach internetowych Administratora danych oraz profilu instagramowym ZROZUM.
 3. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 4. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem https://wydawnictwopoznanskie.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Koszt wysyłki nagród ponosi Organizator.
 6. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.